publicerad: 2021  
förestava förestavade förestavat
verb
`restava
1 läsa upp för eftersägning en bit i taget
förestava något
före­stava den olympiska eden
belagt sedan 1620
2 ofta pass. ut­göra grund­läggande förut­sättning för något
något förestavas
aktionen före­stavades av ekonomiska intressen
belagt sedan 1754
förestavaförestavande, förestavning