publicerad: 2021  
förestå förestod förestått, presens förestår
före|­står
verb
`restå
1 vara att vänta in­om en relativt snar fram­tid
JFR stunda
något förestår
en lång­varig ekonomisk kris före­står; nu före­står lång­dragna förhandlingar
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska forestanda
2 fungera som ledare för viss (mindre) verksamhet
någon förestår något
hon före­står kyrkans barn­verksamhet
belagt sedan 1345 stadga utfärdad av kung Magnus om regler för frälset m.m. (Svenskt Diplomatarium)