publicerad: 2021  
företagare före­tagaren, plural före­tagare, bestämd plural företagarna
före|­tag·ar·en
substantiv
`retagare
person som äger och leder (mindre eller medelstort) före­tag
småföretagare; storföretagare
egen före­tagare person som äger (litet) före­tagi mots. till personer som har annan arbets­givare: hon har den framåt­anda som krävs för att bli egen före­tagare
belagt sedan 1881