publicerad: 2021  
förfogandelag förfogande­lagen förfogande­lagar
för·fog·ande|­lag·en
substantiv
förfo`gandelag
vanligen bestämd form sing. lag som ger myndigheterna rätt att kräva ut varor och tjänster av med­borgarna vid krigs- el. beredskaps­tillstånd
belagt sedan 1919