publicerad: 2021  
förfrysa förfrös förfrusit, presens förfryser
verb
förfry´sa
skadas av köld särsk. av frost
någon förfryser (något)
foten har förfrusit; hon höll på att förfrysa an­siktet i den hårda blåsten
spec. frysa ihjäl
många tyska soldater förfrös på de ryska stäpperna
äv. skada genom att ut­sätta för köld
förfrysa öronen
belagt sedan 1624
förfrysaförfrysning