publicerad: 2021  
förfråga sig förfrågade förfrågat
verb
förfrå´ga sig
begära upp­lysning med all­männare, mindre preciserad fråga
JFR 2fråga
förfråga sig (hos någon) (om någon/något/sats)
förfråga sig (hos någon) (om någon)
förfråga sig (hos någon) (om något)
förfråga sig (hos någon) (om sats)
hon förfrågade sig om flygtiderna till London
belagt sedan 1590
förfråga sigförfrågning, förfrågan