publicerad: 2021  
förfrågan bestämd form förfrågan, utrum; som plural kan användas förfrågningar
för·fråg·an
substantiv
förfrå´gan
begäran om upp­lysning vanligen av mer formellt slag och sällan av ren vet­girighet
en förfrågan (om något/att+verb/sats) (till någon)
en förfrågan (om något) (till någon)
en förfrågan (om sats) (till någon)
en förfrågan (om att+verb) (till någon)
hon har fått en förfrågan om hon vill ta över före­taget
belagt sedan 1714