publicerad: 2021  
förfäras förfärades förfärats
verb
förfä´ras
känna starkt, skräck­blandat obehag
någon förfäras (över något/att+verb/sats)
någon förfäras (över något)
någon förfäras (över sats)
någon förfäras (över att+verb)
hon förfärades över hans hat
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska forfäras
förfärasförfäran
Förfäras ej, du lilla hop. 1937 års psalm­bok, nr 508:1 (Gustav II Adolfs fält­psalm)