publicerad: 2021  
förfäran bestämd form förfäran, utrum
för·fär·an
substantiv
förfä´ran
starkt, skräck­blandat obehag
förfäran (över något/att+verb/sats)
förfäran (över något)
förfäran (över sats)
förfäran (över att+verb)
till sin förfäran upp­täckte hon att hon hade glömt nycklarna; kommentarerna till attentatet präglades av upp­rördhet och förfäran
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska forfäran