publicerad: 2021  
förhandenvarande ingen böjning
för·hand·en|­var·ande
adjektiv
förhan`denvarande
som just nu råder
under förhanden­varande om­ständigheter måste vi av­styrka an­sökan
belagt sedan 1723