publicerad: 2021  
förhandla förhandlade förhandlat
verb
förhan´dla
över­lägga i syfte att ut­arbeta överens­kommelse av kompromiss­typ; vanligen om någor­lunda jämn­starka parter
någon förhandlar med någon/något (om något/att+verb/sats)
någon förhandlar med någon (om något)
någon förhandlar med någon (om sats)
någon förhandlar med någon (om att+verb)
någon förhandlar med något (om något)
någon förhandlar med något (om sats)
någon förhandlar med något (om att+verb)
regeringen vägrar konsekvent att förhandla med terrorister; bo­laget förhandlar med fabriken om leveranser av stål
spec. i fackliga samman­hang
enligt MBL har före­taget skyldighet att förhandla med facket
äv. försvagat diskutera idéer eller dylikt
det som förhandlades vid symposiet kommer snart i bok­form
ofta med ton­vikt på resultatet med partikel, sär­skiltfram, upp
någon förhandlar (fram/upp) något
någon förhandlar (fram) något
någon förhandlar (upp) något
förhandla fram ett av­tal; förhandla upp lönerna
belagt sedan 1440 (öppet brev utfärdat av kung Kristoffer om löften till Åbo biskopsdöme (Finlands medeltida urkunder)); fornsvenska vorhandla; av tyska verhandeln med samma betydelse; jfr ur­sprung till underhandla
förhandlaförhandlande, förhandling
Låt oss inte förhandla av fruktan. Men låt oss inte heller frukta att förhandla. John F. Kennedy, inaugurations­talet 20 jan. 1961