publicerad: 2021  
förmedling förmedlingen förmedlingar
för·medl·ing·en
substantiv
förme´dling
det att förmedla
förmedling (av något) (till någon)
råd och förmedling av erfarenheter; förmedling av social service
äv. konkret vanligen i sammansättn. institution som ordnar kontakter som mellan­hand
arbetsförmedlingen; bostadsförmedlingen
belagt sedan 1887