publicerad: 2021  
förneka förnekade förnekat
verb
[-ne´-] el. [-nä´-]
1 hävda av­saknad av sanning i visst på­stående eller dylikt
någon förnekar något/sats
någon förnekar något
någon förnekar sats
han förnekar kategoriskt an­klagelsen
äv. försvagat
jag vill inte förneka att jag ser med oro på fram­tiden
belagt sedan 1552
2 förklara sig inte vilja kännas vid
någon förnekar någon/något
någon förnekar någon
någon förnekar något
förneka sin bak­grund; förneka sin natur; förneka Gud; förneka sig själv; Petrus förnekade Jesus tre gånger
belagt sedan 1526
förnekaförnekande, förnekelse