publicerad: 2021  
förnekare förnekaren, plural förnekare, bestämd plural förnekarna
för·nek·ar·en
substantiv
[-ne´k-] el. [-nä´k-]
person som förnekar något
förintelseförnekare; klimatförnekare
en förnekare (av något)
sär­skilt person som tar full­ständigt av­stånd från religionen el. från Gud
SYN. ateist JFR agnostiker
belagt sedan 1700