publicerad: 2021  
förnekelse förnekelsen förnekelser
för·nek·els·en
substantiv
[-nä´k-] el. [-ne´k-]
öppet avstånds­tagande särsk. från religionen
gudsförnekelse
förnekelse (av något/sats)
förnekelse (av något)
förnekelse (av sats)
belagt sedan 1596