publicerad: 2021  
förneka sig förnekade förnekat
för·nek·ar sig
verb
[-ne´-] el. [-nä´-]
aldrig/inte förneka sig (all­tid) vara sig likdiktatorer förnekar sig aldrig när det gäller att hålla sig kvar vid makten
belagt sedan 1647