publicerad: 2021  
förning förningen förningar
för·ning·en
substantiv
`rning
något ålderdomligt mat som en gäst har med sig till ett gästa­bud eller dylikt; t.ex. vid begravning
förningskorg
belagt sedan 1345 (stadga utfärdad av kung Magnus om regler för frälset m.m. (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska förning; till föra i bet. 'ha med sig'