publicerad: 2021  
förnuftig förnuftigt förnuftiga
för·nuft·ig
adjektiv
förnuf´tig
präglad av förnuft
förnuftig (att+verb)
varje förnuftig människa måste in­se att det inte går att sänka skatterna och öka statens ut­gifter; en förnuftig politiker lyssnar på väljarna
spec. ut­rustad med tanke­förmåga
människan är en förnuftig varelse
äv. om handling eller dylikt
en förnuftig lösning på trafik­problemen
belagt sedan 1525