publicerad: 2021  
förnuftsskäl förnufts­skälet, plural förnufts­skäl, bestämd plural förnufts­skälen
för·nufts|­skäl·et
substantiv
förnuf`tsskäl
argument som vädjar till förnuftet snarare än till känslan
förnuftsskäl (för/mot något/att+verb)
förnuftsskäl (för något)
förnuftsskäl (för att+verb)
förnuftsskäl (mot något)
förnuftsskäl (mot att+verb)
i sitt upp­retade till­stånd var han oemottaglig för förnufts­skäl
belagt sedan 1743