publicerad: 2021  
förord för­ordet, plural för­ord, bestämd plural för­orden
för|­ord·et
substantiv
`rord
1 kortare in­ledande av­snitt som ger bak­grunden till en bok t.ex. beträffande författare el. till­komst; ofta personligt färgat; ibland skrivet av annan person än författaren
ett förord (till något)
den nya ut­gåvan av romanen har försetts med ett för­ord av NN
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska forordh
2 ut­låtande till någons för­mån särsk. vid tjänste­tillsättning
förord (för någon) (till något)
NN fick för­ord till professuren av alla de sak­kunniga
äv. all­männare rekommendation
han gav sitt för­ord för ett husläkar­system
belagt sedan 1714
3 vanligen i sammansättn. av­tal som inne­bär för­behåll
belagt sedan 1346 testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)