publicerad: 2021  
förordna förordnade förordnat
verb
[-å´rd-]
1 formellt ut­se (någon) att inne­ha tjänst eller upp­drag ibland till­fälligt el. för kortare tid
någon förordnar någon (till någon/något)
någon förordnar någon (till någon)
någon förordnar någon (till något)
någon förordnar någon (som någon)
den enda behöriga sökanden har förordnats till vikarie på tjänsten
belagt sedan 1539; efter tyska verordnen med samma betydelse; jfr ur­sprung till ordna
2 fatta beslut om viss (juridisk) åt­gärd
någon förordnar (om) något/sats
någon förordnar (om) något
någon förordnar (om) sats
förordna om åtal
belagt sedan 1544
förordnaförordnande