publicerad: 2021  
förorda förordade förordat
verb
`rorda
formellt ut­tala sitt stöd för någon, särsk. vid tjänste­tillsättning
någon förordar någon (till något) någon förordar någon (som någon) någon förordar sats
de sak­kunniga för­ordade den äldste och mest meriterade sökanden till tjänsten
äv. rekommendera
för­orda friare intagnings­former
belagt sedan 1624
förordaförordande