publicerad: 2021  
förordning förordningen förordningar
för·ordn·ing·en
substantiv
[-å´rd-]
rättslig författning som (i Sverige) beslutas av regeringen
dataskyddsförordning; trafikförordning
en förordning (om något/sats)
en förordning (om något)
en förordning (om sats)
ut­färda en förordning; tillämpningen av lagen regleras i sär­skild förordning; för förordningar av mindre vikt kan benämningar som t.ex. "kun­görelse", "stadga" och "cirkulär" an­vändas
äv. något ut­vidgat
EU-förordning
en internationell förordning; Europa­parlamentets och rådets förordningar
belagt sedan 1620