publicerad: 2021  
förorsaka förorsakade förorsakat
verb
`rorsaka
ge upp­hov till
förorsaka (någon) något
ämnen som för­orsakar cancer; förseningen för­orsakade honom åt­skilligt bryderi; politiska utopier har för­orsakat mycket lidande
belagt sedan 1539; se ur­sprung till orsak
förorsakaförorsakande