publicerad: 2021  
förskott för­skottet, plural för­skott, bestämd plural för­skotten
för|­skott·et
substantiv
[fö`r-]
belopp som betalas ut i för­hand dvs. innan den önskade varan erhålls el. tjänsten ut­förs
förskottsbetalning; förskottslikvid
(i) förskott
hyran betalas i för­skott; få för­skott på lönen
ta ut något i för­skott (för tidigt) räkna med något så­som redan upp­nåttde tog ut segern i för­skott och det straffade sig
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska forskut; efter tyska Vorschuß med samma betydelse; jfr ur­sprung till förskjuta 3