publicerad: 2021  
förskriva förskrev förskrivit förskriven förskrivna, presens förskriver
verb
förskri´va
1 sär­skilt juridik; något ålderdomligt skriftligt över­låta
någon förskriver något (till/åt någon)
någon förskriver något (till någon)
någon förskriver något (åt någon)
förskriva sin egendom åt barnen
belagt sedan 1538
2 skriva ut på recept
någon förskriver något (till/åt någon)
någon förskriver något (till någon)
någon förskriver något (åt någon)
förskriva tabletter; legitimerade veterinärer får förskriva läke­medel för behandling av djur
äv. något ut­vidgat
individuella hjälp­medel förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal
belagt sedan 1906
förskrivaförskrivande, förskrivning