publicerad: 2021  
royalty royaltyn, plural royaltyer äv. royalties
roy·al·ty·er
substantiv
[råj´alty]
juridik, ekonomi ersättning till inne­havare av viss till­gång särsk. till författare el. patentinnehavare; beräknad efter storleken av försäljning, till­verkning etc.
förskottsroyalty
() royalty (något)
en upp­finnare med feta royalties; förlaget erbjöd henne 10 % i royalty för boken
belagt sedan 1913; av engelska royalty 'kunglig rättighet; royalty', till royal 'kunglig'; jfr ur­sprung till rojalism