publicerad: 2021  
förstärkare förstärkaren, plural förstärkare, bestämd plural förstärkarna
för·stärk·ar·en
substantiv
förstär´kare
1 (elektronisk) apparat för förstärkning av elektriska signaler särsk. av ljud
förstärkarsteg
koppla en förstärkare till band­spelaren
belagt sedan 1918
2 mindre brukligt något positivt som beledsagar ett visst beteende och bi­drar till att det upp­repas in­om psykologi
belagt sedan 1968