publicerad: 2021  
försäkringsbrev försäkrings­brevet, plural försäkrings­brev, bestämd plural försäkrings­breven
för·säkr·ings|­brev·et
substantiv
försä`kringsbrev
dokument som inne­håller av­tal om försäkring
belagt sedan 1667