publicerad: 2021  
förtro förtrodde förtrott, presens förtror
verb
förtro´
i förtroende med­dela
någon förtror någon något/sats
någon förtror någon något
någon förtror någon sats
han förtrodde henne en hemlighet
äv. ut­vidgat med förtroende över­lämna (något) till
man förtrodde honom upp­draget
belagt sedan 1544; efter lågtyska vortruwen, tyska vertrauen med samma betydelse; jfr ur­sprung till anförtro, 1tro!!
förtroförtroende