publicerad: 2021  
förtroendearbetstid förtroende­arbetstiden
för·tro·ende|­arbets·tid·en
substantiv
förtro`endearbetstid
möjlighet att ut­föra arbetet på den tid och plats som bäst tillgodo­ser verksamhetens krav och individens behov enl. av­tal med arbets­givaren
belagt sedan 2000