publicerad: 2021  
förtroendefråga förtroendefrågan förtroendefrågor
för·tro·ende|­fråg·an
substantiv
förtro`endefråga
politisk fråga vars ut­gång av­gör om regeringen ska sitta kvar eller av­gå vid parlamentariskt stats­skick; mer el. mindre formellt stadgat
belagt sedan 1942