publicerad: 2021  
förtroendeomröstning förtroende­omröstningen förtroende­omröstningar
för·tro·ende|­om·röst·ning·en
substantiv
förtro`endeomröstning
om­röstning som kan leda till förtroende- eller misstroende­votum
en förtroendeomröstning (om någon/något/sats)
en förtroendeomröstning (om någon)
en förtroendeomröstning (om något)
en förtroendeomröstning (om sats)
belagt sedan 1889