publicerad: 2021  
förtäta förtätade förtätat
verb
förtä´ta
1 pressa samman (ämne) och göra det tätare
någon/något förtätar något
någon förtätar något
något förtätar något
förtäta en gas
ofta bildligt, sär­skilt göra bebyggelse tätare i visst om­råde
förtäta centrum med 150 nya bo­städer
belagt sedan 1860
2 vanligen perfekt particip göra intensiv
något är förtätat
en förtätad tystnad; stämningen var förtätad; ett förtätat ögon­blick
belagt sedan 1810
förtätaförtätande, förtätning