publicerad: 2021  
förtänksam för­tänksamt för­tänksamma
för|­tänk·samm·are
adjektiv
[fö`r-] äv. [-täŋ´k-]
som (försiktigtvis) vid­tar alla nöd­vändiga åt­gärder i för­väg
han var för­tänksam nog att beställa rum i god tid
äv. med bi­betydelse av om­tänksamhet
han lade sig vinn om att vara artig och för­tänksam
belagt sedan 1850; bildn. till tänka sig för; jfr ur­sprung till omtänksam