publicerad: 2021  
förtätning förtätningen förtätningar
för·tät·ning·en
substantiv
förtä´tning
1 ökning av täthet
förtätning (av något)
spec. kondensering av gas till vätska
spec. äv. sjuklig förändring som yttrar sig i ökad täthet hos kropps­vävnad
spec. äv. psykologi sammansmältning av flera bilder till en enda särsk. i dröm
spec. äv. ökning av täthet av bebyggelse i visst om­råde
förtätning av stads­kärnan
belagt sedan 1852
2 det att något gjorts intensivare
förtätning (av något)
belagt sedan 1950