publicerad: 2021  
förvisning förvisningen förvisningar
för·vis·ning·en
substantiv
förvi´sning
1 det att tvingas lämna viss ort el. visst land; vanligen på längre el. obestämd tid
förvisningsorder; förvisningsort
förvisning (av någon) (någonstans)
äv. all­männare det att tvingas bege sig till sämre plats
hans förvisning till hotellets lilla annex
belagt sedan 1850
2 hänskjutning av visst ärende till högre dom­stol
förvisning (av något) (någonstans)
belagt åtm. sedan 1925