publicerad: 2021  
förvillelse förvillelsen förvillelser
för·vill·els·en
substantiv
förvill´else
klander­värd in­ställning orsakad av fel­aktig information, fel­bedömning eller dylikt
i sin ungdom drabbades han av den nazistiska förvillelsen
belagt sedan 1782