publicerad: 2021  
förvirring förvirringen
för·virr·ing·en
substantiv
förvirr´ing
till­stånd av stor tanke­mässig oreda som leder till ned­satt omdömes­förmåga hos person el. grupp
förvirring (över något/att+verb/sats)
förvirring (över något)
förvirring (över sats)
förvirring (över att+verb)
skapa förvirring; press­konferensen slutade i all­män förvirring; i förvirringen efter explosionen försvann gärnings­mannen
äv. sammanblandning
belagt sedan 1743