publicerad: 2021  
förvärv förvärvet, plural förvärv, bestämd plural förvärven
för·värv·et
substantiv
förvär´v
det att bli ägare till något
företagsförvärv; jordförvärv; markförvärv
förvärv (av någon/något)
förvärv (av någon)
förvärv (av något)
kommunens förvärv av mark­området
äv. om det an­skaffade
vi ser här museets senaste förvärv
spec. om arbets­förtjänst vanligen i sammansättn.
belagt sedan 1678; till förvärva