publicerad: 2021  
förvärvsavdrag förvärvs­avdraget, plural förvärvs­avdrag, bestämd plural förvärvs­avdragen
för·värvs|­av·drag·et
substantiv
förvär`vsavdrag
historiskt sär­skilt skatte­avdrag för yrkes­arbetande med barn under 16 år
belagt sedan 1949