publicerad: 2021  
förvärva förvärvade förvärvat
verb
förvär´va
bli ägare till något, t.ex. genom köp; med avs. särsk. på ägo­delar men äv. abstraktare
någon förvärvar någon/något
någon förvärvar någon
någon förvärvar något
kommunen fick erbjudande om att förvärva byggnaden; förvärva kunskaper
äv. med av­seende på något som inte är önsk­värt
förvärva fiender
äv. i mots. till något med­fött vanligen perfekt particip gradvis lära in
med­födda och förvärvade behov
surt förvärvade se sur
belagt sedan 1405 (öppet brev utfärdat av riddaren Jakob Abrahamsson i finska Räsla om gårdsförsäljning (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska forvärva; av lågtyska vorwerven med samma betydelse; jfr ur­sprung till värva
förvärvaförvärvande, förvärv