publicerad: 2021  
föryngring föryngringen
för·yng·ring·en
substantiv
föryng´ring
1 det att göra mer ungdomlig
föryngringsbad
föryngring (av någon/något)
föryngring (av någon)
föryngring (av något)
äv. ut­vidgat minskning av genomsnittsålder
en föryngring av regeringen
spec. ut­gallring av äldre individer i växt­bestånd
föryngringsavverkning
åstad­komma föryngring av skogen
belagt sedan 1850
2 process var­vid erosions­verkan åter blir på­taglig
flodföryngring
föryngring (av något)
belagt sedan trol. 1980-talet