publicerad: 2021  
föryngringsyta föryngringsytan föryngringsytor
för·yng·rings|­yt·an
substantiv
föryng`ringsyta
i fack­språk; av lek­män ofta upp­fattat som förskönande om­skrivning kal­hugget (skogs)om­råde där ny skog ska växa upp
belagt sedan 1903