publicerad: 2021  
förändra förändrade förändrat
verb
förän´dra
åstad­komma andra egenskaper hos före­teelse; beträffande form, ut­seende, inre karaktär etc.
någon förändrar någon/något
någon förändrar någon
någon förändrar något
han var förändrad till oigenkännlighet; språket förändras ständigt; tiderna förändras och vi med dem
äv. med av­seende på fråga eller dylikt ställa i annat läge
det var något helt nytt – det förändrar saken
belagt sedan 1627
förändraförändrande, förändring