publicerad: 2021  
förära förärade förärat
verb
förä´ra
något formellt (hög­tidligt) skänka som hedersgåva eller dylikt
JFR begåva
förära någon något förära någon (med något)
hon förärades diplom och ett stort fång blommor
belagt sedan 1609; av lågtyska voreren med samma betydelse, eg. 'hedra (sär­skilt med gåvor)'; jfr ur­sprung till 1ära 1
föräraförärande, föräring