publicerad: 2021  
gadda ihop sig gaddade gaddat
verb
gadda iho´p sig
förena sig mot någon, fysiskt el. psykiskt
gadda ihop sig (mot någon/något)
gadda ihop sig (mot någon)
gadda ihop sig (mot något)
de rikaste klubbarna gaddade ihop sig för att värna om sina sär­intressen
belagt sedan 1541; till lågtyska gaden 'passa; förena sig (i äktenskap)', besläktat med tyska Gatte 'äkta make'; jfr ur­sprung till sammangadda sig
gadda ihop sighopgaddande, hopgaddning