publicerad: 2021  
gaddstekel gaddstekeln gaddsteklar
gadd|­stekl·ar
substantiv
gadd`stekel
typ av insekt som har gadd eller gift­körtlar till försvar el. an­fall
bin, getingar, humlor och andra gadd­steklar
belagt sedan 1876