publicerad: 2021  
gaddlös gadd­löst gadd­lösa
gadd|­lös
adjektiv
gadd`lös
som saknar gaddar
sär­skilt bildligt som saknar kraft och udd
ett gadd­löst EU skulle inte ha något att sätta emot USA
belagt sedan 1847; 1908 i bildlig bemärkelse