publicerad: 2021  
gael gaelen gaeler
gael·en
substantiv
[gä´l]
ofta plur. (manlig) med­lem av en keltisk folk­grupp på Ir­land och i Skott­land; särsk. om skotte som talar gaeliska
JFR kymrer
gaelerna an­ses ha in­vandrat till Ir­land några hundra år före Kristi födelse
i plur. ofta om med­lemmar av denna folk­grupp oavsett kön
belagt sedan 1842; av engelska Gael med samma betydelse